اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو آلفا رومئو

قیمت آلفا رومئو

نحوه نمایش

قیمت آلفا رومئو میتو

2012-2015
150 میلیون تومان

قیمت آلفا رومئو جولیتا

2012-2017
165 میلیون تومان

قیمت آلفا رومئو 4 سی

2015
580 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات آلفارومئو

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
آلفارومئو 4C . فول 2015 590,000,000 540,000,000
آلفارومئو 4C . فول 2016 620,000,000 580,000,000
آلفارومئو جولیتا . فول 2015 161,000,000 0
آلفارومئو جولیتا . فول 2016 165,000,000 167,500,000
آلفارومئو جولیتا . فول 2017 176,000,000 175,500,000
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول 152,000,000 0
آلفارومئو میتو . فول 2015 135,000,000 137,000,000
آلفارومئو میتو . نیمه فول 123,000,000 0

بالای صفحه تلگرام ماشین 3