اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو ب ام و

قیمت ب ام و

نحوه نمایش

قیمت ب ام و سری 1

2004-2011
120 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 3

2005-2006
120 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 1

2007-2013
140 میلیون تومان

قیمت ب ام و x3

2005-2010
140 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 3

2006-2011
160 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 5

2005-2010
160 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 3

2006-2013
200 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 3

2006-2013
200 میلیون تومان

قیمت ب ام و ایکس X 1

2012-2014
250 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 7

2007-2010
270 میلیون تومان

قیمت ب ام و x3

2012-2013
270 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 2 کوپه

2016
270 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 3

2012-2015
290 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 6

2005-2011
300 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 4 گرن کوپه

2014-2015
320 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 4 کوپه

2014-2015
340 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 5

2012-2015
360 میلیون تومان

قیمت ب ام و x3

2015-2016
360 میلیون تومان

قیمت ب ام و ایکس چهار

2015-2016
400 میلیون تومان

قیمت ب ام و زد فور z4

2012-2014
450 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 7

2010-2013
580 میلیون تومان

قیمت ب ام و ایکس x5

2012-2013
700 میلیون تومان

قیمت ب ام و X6

2008-2013
700 میلیون تومان

قیمت ب ام و سری 6

2012-2014
900 میلیون تومان

قیمت ب ام و ایکسX5

2014
950 میلیون تومان

قیمت ب ام و آی 8

2015-2016
1100 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات بی ام و - B.M.W

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) 253,000,000 0
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) 243,000,000 0
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 284,000,000 0
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 294,000,000 0
بی‌ام و 220I کوپه 270,000,000 289,900,000
بی‌ام و 328 جی تی . مدل 2016 380,000,000 379,800,000
بی‌ام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) 375,000,000 374,900,000
بی‌ام و 520I فول 2016 339,000,000 0
بی‌ام و 528I فول 2016 465,000,000 449,900,000
بی‌ام و 528I فول 2017 490,000,000 0
بی‌ام و 730LI فول Comfort Individual Composition 880,000,000 849,000,000
بی‌ام و 730LI فول Diamond مدل 2017 710,000,000 744,000,000
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individua مدل 2017 735,000,000 759,000,000
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individual Composition 780,000,000 794,000,000
بی‌ام و 730LI فول Prestige مدل 2017 720,000,000 719,000,000
بی‌ام و 730LI فول Pure Excellence مدل 2016 670,000,000 709,000,000
بی‌ام و I8 فول - 2015 950,000,000 0
بی‌ام و I8 فول - 2016 1,080,000,000 0
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 335,000,000 366,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 384,000,000 0
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Performance 350,000,000 370,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 360,000,000 379,000,000
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 320,000,000 362,000,000
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2016 393,000,000 389,900,000
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2017 413,000,000 399,900,000
بی‌ام و X4 تیپ 28 فول 2017 420,000,000 459,900,000

بالای صفحه تلگرام ماشین 3
تلگرام بیمه