اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو بنز

قیمت بنز

نحوه نمایش

قیمت بنز کلاس A

2005-2012
100 میلیون تومان

قیمت بنز بی کلاس B

2005-2006
110 میلیون تومان

قیمت بنز ای کلاس E

2005-2009
130 میلیون تومان

قیمت بنز سی کلاس C

2005-2009
150 میلیون تومان

قیمت بنز سی ال کا CLK

2005-2009
150 میلیون تومان

قیمت بنز سی کلاس

2007-2011
200 میلیون تومان

قیمت بنز اس ال کا

2005-2011
240 میلیون تومان

قیمت بنز سی کلاس

2012-2014
290 میلیون تومان

قیمت بنز سی ال اس CLS

2005-2010
300 میلیون تومان

قیمت بنز جی ال کا GLK

2009-2012
300 میلیون تومان

قیمت بنز اس کلاس S

2007-2009
350 میلیون تومان

قیمت بنز اس ال SL

2009-2012
350 میلیون تومان

قیمت بنز ML

2009-2011
400 میلیون تومان

قیمت بنز اس ال کا

2012-2013
410 میلیون تومان

قیمت بنز جی ال کا GLK

2012-2014
450 میلیون تومان

قیمت بنز ای e کلاس

2009-2013
480 میلیون تومان

قیمت بنز سی کلاس

2015-2016
500 میلیون تومان

قیمت بنز ای E

2009-2013
520 میلیون تومان

قیمت بنز ای کلاس E

2013-2017
600 میلیون تومان

قیمت بنز اس کلاس S

2010-2013
600 میلیون تومان

قیمت بنز ای E

2014-2015
600 میلیون تومان

قیمت بنز اس ال 500

2012-2014
700 میلیون تومان

قیمت بنز سی ال اس CLS

2011-2014
900 میلیون تومان

قیمت بنز سی ال CL 500

2010-2013
900 میلیون تومان

قیمت بنز اس کلاس S

2014
1800 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات مرسدس بنز - Mercedes-Benz

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 560,000,000 0
بنز CLA200 فول 2016 670,000,000 0
بنز CLA45 فول 2016 580,000,000 0
بنز CLA45 فول 2017 640,000,000 0
بنز E200 مدل 2016 465,000,000 450,000,000
بنز E200 نیوفیس 2017 760,000,000 600,000,000
بنز E250 فول مدل 2016 480,000,000 0
بنز E250 نیوفیس 2017 700,000,000 0
بنز GLA45 فول 2016 600,000,000 0
بنز GLA45 فول 2017 640,000,000 0

بالای صفحه تلگرام ماشین 3