اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو سوبارو

قیمت سوبارو

نحوه نمایش

قیمت سوبارو لگاسی

2009-2013
150 میلیون تومان

قیمت سوبارو سوبارو لگاسی

2014-2015
205 میلیون تومان

قیمت سوبارو فارستر

2014
230 میلیون تومان

قیمت سوبارو ایکس وی

2014-2015
240 میلیون تومان

بالای صفحه تلگرام ماشین 3