اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو فولکس

قیمت فولکس

نحوه نمایش

قیمت فولکس گل

84-89
20 میلیون تومان

قیمت فولکس بیتل

2013-2014
170 میلیون تومان

قیمت فولکس پاسات

2018
250 میلیون تومان

قیمت فولکس تیگوان

2018
260 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات فولکس

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
فولکس‌واگن پاسات 0 0
فولکس‌واگن تیگوان 0 0

بالای صفحه تلگرام ماشین 3