اینجا هستید: صفحه اصلی مراکز خدمات خودروایران خودرو

مراکز و نمایندگی های خدمات خودرو ایران خودرو

جستجو بر اساس :

کد عاملیت : ۱۱۳۹

آدرس : خيابان سهروردي شمالي ؛ خيابان هويزه غربي ؛ پلاك 122

ساعات کاری :

تلفن : ۸۱۶۹۱۰۰۰

کد عاملیت : ۵۰۶۳

آدرس : خیابان شهيد رجائي ميدان بهشت بلوار ابريشم سه راه علي اباد پلاك 116

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۵۵۳۳۴۹۵۶ - ۵۵۳۳۴۹۵۷ فکس : ۵۵۳۱۶۰۶۷

کد عاملیت : ۵۰۴۳

آدرس : خیابان شهيد مطهري--نبش شمالي ميرزاي شيرازي--پ295--297

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۸۸۷۰۴۰۴۸ - ۸۸۷۰۴۰۴۹ فکس : ۸۸۷۰۵۵۵۹

کد عاملیت : ۱۰۴۲

آدرس : خیابان رسالت --بعد از تقاطع دردشت--پ495

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۷۷۲۰۸۸۷۷ - ۷۷۴۵۶۶۴۲ فکس : ۷۷۴۵۶۶۴۶

کد عاملیت : ۵۰۹۱

آدرس : ميدان رازي - ضلع جنوب شرقي - نبش خيابان كارگر جنوبي - پلاك 2

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۵۵۳۸۸۸۷۲ - ۵۵۴۸۸۴۴۹ فکس : ۵۵۳۷۴۱۹۱

کد عاملیت : ۵۰۵۲

آدرس : شهر ري - ابتداي جاده قديم قم - بعد از سه راه ترانسفور

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: ۵۵۲۲۸۲۸۸ -۵۵۲۲۸۲۸۹ فکس : ۵۵۲۲۸۲۸۹

کد عاملیت : ۱۰۳۷

آدرس : خیابان ازادي-نرسيده به ميدان ازادي-روبروي بانك پارسيان -خ كوه نور پ23

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۰۰۷۷۱۱ - ۶۶۰۲۳۳۸۰ تلفن :

کد عاملیت : ۱۱۲۸

آدرس : اتوبان بعثت-خزانه بخارايي-نرسيده به فلكه اول نبش كوچه يارلو پ149

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۵۵۰۶۱۵۹۹ - ۵۵۰۶۸۷۷۵ فکس : ۵۵۳۱۰۱۸۱

کد عاملیت : ۱۱۲۸

آدرس : اتوبان بعثت-خزانه بخارايي-نرسيده به فلكه اول نبش كوچه يارلو پ149

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۵۵۰۶۱۵۹۹ - ۵۵۰۶۸۷۷۵ فکس : ۵۵۳۱۰۱۸۱

کد عاملیت : ۱۰۳۹

آدرس : شريعتي-دو راهي قلهك-روبروي بيمارستان ايرانمهر

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۲۲۲۶۱۲۹۴ - ۲۲۲۶۳۸۳۷ فکس : ۲۲۲۶۶۰۸۰

کد عاملیت : ۵۰۳۶

آدرس : تهرانپارس-خیابان وفادار شرقي-بعداز ميدان استخر-روبروي مدرسه عارف نسب پ183

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۷۷۱۴۸۰۰۱ - ۷۷۱۴۸۰۰۲ - ۷۷۷۸۱۱۳۷ فکس : ۷۷۳۶۲۶۳۲

کد عاملیت :

آدرس : خیابان پيروزي-خیابان شكوفه -خیابان كدخدايي-روبروي شهرداري منطقه 14

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۳۳۳۳۰۹۲۷ - ۳۳۳۵۳۱۷۳ فکس : ۳۳۷۸۴۳۵۳

کد عاملیت : ۵۰۸۵

آدرس : جاده مخصوص كرج - بعد از دارو پخش - خيابان 63

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۴۴۹۹۱۵۷۷ - ۴۴۹۹۱۵۸۱ فکس : ۴۴۹۹۱۵۸۴

کد عاملیت : ۵۰۹۴

آدرس : ازگل - خيابان صدرنژاد - بن بست ساحل

ساعات کاری :

تلفن : تلفن : ۲۲۴۴۵۳۲۷ - ۲۲۴۴۵۳۳۷ فکس : ۲۲۴۶۷۳۰۵

کد عاملیت : ۱۱۱۲

آدرس : خیابان جمهوري -بين جمال زاده وكارگر-پ373-377

ساعات کاری :

تلفن : ۶۶۴۳۲۶۸۶ - ۶۶۹۲۱۳۰۹ - ۶۶۹۲۱۷۱۳