اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی استاندارد آلایندگی گازها

واژگان فنی | استاندارد آلایندگی گازها

استاندارد آلایندگی گازها

برای تبدیل گازهای مختلف خروجی از اگزوز به مواد غیر مضر از کاتالیزور استفاده میشود.استاندارد یورو مشخص کرده است که اتومبیلها چقدر میتوانند گاز تولیدکنند.از اول سال 2000 استاندارد Euro3و از اول سال 2005 و در سال 2006 استاندارد آلایندگی Euro4 اجرا میشوند.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو