اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی تقسیم نیروی ترمز

واژگان فنی | تقسیم نیروی ترمز

تقسیم نیروی ترمز

نیروی ترمزها به چرخهای جلو بیشتر از چرخهای عقب منتقل میشود.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو