اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی زمان متغییر سوپاپ

واژگان فنی | زمان متغییر سوپاپ

زمان متغییر سوپاپ

موتور در دورهای متفاوت یکی از زمان های سوپاپ را که کارایی بهتری دارد را انتخاب میکند و بدین ترتیب موتور در تمام دورها با مصرف کمتر کارایی بهتری خواهد داشت.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو