اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی سرسیلندر

واژگان فنی | سرسیلندر

سرسیلندر

در بالای بلوک سیلندر موتور قرار میگیرد و معمولا قابل جدا سازی است.در برخی موتورها سوپاپها نیز در سرسیلندر نصب میشوند. همچنین مسیر آب و روغن موتور و شمعها در سر سیلندر است.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو