اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی سنسور باران

واژگان فنی | سنسور باران

سنسور باران

سنسور اپتیکی که خیس شدن شیشه را دریافت میکند و برف پاک کن را به کار می اندازد و چنانچه سقف باز باشد سقف را میبندد

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو