اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی سیستم شست و شوی چراغ

واژگان فنی | سیستم شست و شوی چراغ

سیستم شست و شوی چراغ

این تجهیزات که ظرف محلول و موتور مستقلی دارد با پاشش آب بر روی چراغها آنها را تمیز کرده و جلوی کاهش نور را میگیرد.در بعضی از مدلها چراغها مجهز به برف پاک کن نیز هستند.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو