اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی ضریب آیرودینامیک

واژگان فنی | ضریب آیرودینامیک

ضریب آیرودینامیک

ضریب آیرو دینامیکی یک اتومبیل با طراحی بدنه آن ارتباط مستقیم دارد و نقش مهمی در رسیدن اتومبیل به سرعتهای بالا و میزان مصرف سوخت اتومبیل دارد. در طراحی اتومبیل با کمک اسپویلر و سایر قطعات میتوان ضریب آیرودینامیک را کم کرد.برای محاسبه آن از تونلهای هوا استفاده میشود

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو