اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی فیلتر گازوئیل

واژگان فنی | فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل در موتورهای انژکتور دیزلی که جلوی ورود ذرات را به موتور میگیرد.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو