اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی موتور سری

واژگان فنی | موتور سری

موتور سری

شکلی از موتور که سیلندرها در یک راستا و کنار هم در داخل بلوک سیلندر قرار گرفته باشند.نوع دیگری از موتور سری موتور V شکل است.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو