اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی میزان تراکم

واژگان فنی | میزان تراکم

میزان تراکم

از تقسیم کل حجم یک سیلندر بر موقیت پیستون در پایینترین و بالاترین نقطه بدست می آید.بدلیل ساختار سوخت دیزل موتورهای دیزل میزان تراکمی بیشتری نسبت به موتورهای بنزینی دارند

سفارش خرید خودرو