اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی نقطه مرگ پائینی

واژگان فنی | نقطه مرگ پائینی

نقطه مرگ پائینی

پائینترین نقطه حرکت پیستون در داخل سیلندر که برای بالا آمدن یک لحظه توقف می کند

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو