اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی وزن خالص و یا خالی اتومبیل

واژگان فنی | وزن خالص و یا خالی اتومبیل

وزن خالص و یا خالی اتومبیل

مجموع وزن خود اتومبیل و راننده که 75 کیلو گرم در نظر گرفته میشود و باک سوخت که 90% آن پر باشد

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو