اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی گیرباکس نیمه اتوماتیک

واژگان فنی | گیرباکس نیمه اتوماتیک

گیرباکس نیمه اتوماتیک

در این گیرباکس پدال کلاچ وجود ندارد و این کار توسط پدال الکترونیکی و یا هیدرولیکی انجام میشود.امروزه از این گیرباکس در بسیاری از اتومبیلها استفاده میشود و آخرین نوع آن Easytronicاست که در اپل کورسا استفاده شده است.

X سفارش خرید خودرو سفارش فروش خودرو