اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو لکسوس

قیمت لکسوس

نحوه نمایش

قیمت لکسوس IS

2009-2013
558 میلیون تومان

قیمت لکسوس CT200

2012-2016
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 350

2008-2011
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2008
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس SC430

2009
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 250

2013-2015
800 میلیون تومان

قیمت لکسوس IS 250

2014-2015
883 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2007-2009
930 میلیون تومان

قیمت لکسوس LS

2008-2011
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2014-2015
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES350

2013
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2010-2013
1250 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX300

2015-2016
1530 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX200

2015-2017
1600 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX200 T

2017-2018
2700 میلیون تومان

قیمت لکسوس LX570

2012-2013
3100 میلیون تومان

قیمت لکسوس

نام خودرو بازار (تومان)