اینجا هستید: صفحه اصلی نکات آموزشینکات آموزشی موتور سیکلت

نکات آموزشی

04 11 1394
نویسنده : ماشین 3

فیلتر روغن

فیلتر خودرو جزء مجموعه قطعات بسیار مهم و کلیدی به شمار می آید. فیلتر ها در خودرو شامل فیلتر هوا، فیلتر کابین یا اتاق، فیلتر روغن و فیلتر بنزین یا سوخت می باشد.