اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار خودرواخبار بازار خودروجزئیات جدیدترین بخشنامه ترخیص خودروهای وارداتی
1397/01/27 چاپ

جزئیات جدیدترین بخشنامه ترخیص خودروهای وارداتی

مدیرکل مرکز واردات و امور و مناطق آزاد و ویژه گمرک شرایط جدیدی را درخصوص واردات و ترخیص خودرو در بخشنامه ای لحاظ کرده است.

علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و  امور و مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای که در تاریخ 26 فروردین 97 صادر شده ، درخصوص واردات و ترخیص خودرو شرایط جدیدی را لحاظ کرده که در 5 بند آمده است:

 

1- با توجه به حذف تبصره یک ماده 13 مصوبه مورد اشاره ترخیص خودرو با ارائه ثبت سفارش بنام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

2- ثبت سفارش‌های صادره از تاریخ69/10/10  10لغایت 96/12/24  برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنمایندگانی در قالب فایل الحاقی شامل 986 ردیف که مورد تایید دفتر مقررات صادرات و واردات می‌باشد جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت مصوبات مورد اشاره فوق و رعایت کامل مقررات و صرفا در مهلت اعتبار اولیه ثبت سفارش (قابل تمدید نمی‌باشد) ارسال می‌گردد.

 

3- بدیهی است ترخیص خودروهای فوق مستلزم ارائه قرارداد خدمات پس از فروش یا نمایندگی رسمی و تایید VIN خودروها در سامانه مربوطه می‌باشد.

 

4- رعایت مفاد بخشنامه‌های 230، 266، 307 و 335 سال 96 ا ین مرکز در  ترخیص خودروهای مورد اشاره الزامی است.

 

5- با عنایت به حذف تبصره یک ماده 13 مصوبه موصوف در صورت ارائه ثبت سفارش به نام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی بعد از تاریخ 24 اسفند 96 ضمن عدم ترخیص خودرو مراتب را به همراه مستندات مربوطه به این مرکز ارسال نمایند.

تصاویر

نویسنده : ماشین 3
بالای صفحه تلگرام ماشین 3