مقیمی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پاسخ به تقاضای زیاد خرید خودرو، برنامه‌ای تدوین کرده که شاید در چند روز آینده نهایی شود و با اجرای آن شرایط بهتر و مناسب‌تری برای متقاضیان خودرو فراهم شود. وی ادامه داد: ایران خودرو تلاش دارد میزان تولید خود را افزایش و سال آینده تیراژ را به ۳ هزار دستگاه در روز برساند.

مقیمی در شهرک صنعتی بینالود همچنین ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از تعهدات ۱۲۰ روزه ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تسهیلات مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: این تسهیلات و همه منابع مالی که توسط گروه صنعتی ایران خودرو به دست آید بین قطعه‌سازان توزیع می‌شود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پایان گفت: در خرداد سال آینده از پلت‌فرم الکتریکال بومی کشور که توسط گروه صنعتی ایران خودرو ساخته شده است رونمایی می‌شود.