اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

ارزش خرید کیا اپتیما

مشخصات و قیمت خودرو

835 میلیون تومان

کیا اپتیما Jf 2016-2017

450 میلیون تومان

کیا اپتیما 2012-2015

220 میلیون تومان

کیا اپتیما 2010