اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

نیسان

مشخصات و قیمت خودرو

762 میلیون تومان

نیسان ایکس تریل 2018

600 میلیون تومان

نیسان ایکس تریل 2016-2017

275 میلیون تومان

نیسان مورانو 2008

187 میلیون تومان

نیسان رونیز 1382-1389

187 میلیون تومان

نیسان ماکسیما 1381-1391

400 میلیون تومان

نیسان مورانو 2012

350 میلیون تومان

نیسان قشقایی 2010-2012

275 میلیون تومان

نیسان قشقایی 2009

350 میلیون تومان

نیسان تینا 2010-2013