اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

نیسان

مشخصات و قیمت خودرو

945 میلیون تومان

نیسان ایکس تریل 2018

744 میلیون تومان

نیسان ایکس تریل 2016-2017

341 میلیون تومان

نیسان مورانو 2008

232 میلیون تومان

نیسان رونیز 1382-1389

232 میلیون تومان

نیسان ماکسیما 1381-1391

496 میلیون تومان

نیسان مورانو 2012

434 میلیون تومان

نیسان قشقایی 2010-2012

341 میلیون تومان

نیسان قشقایی 2009

434 میلیون تومان

نیسان تینا 2010-2013