شکایت نگین خودرو از بانک مرکزی
7/28/2018 - 1397/05/06 - 1264 بازدید

شکایت نگین خودرو از بانک مرکزی

در راستای احقاق حقوق مشتریان گرامی ، نگین خودرو شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است. 

ضمن حمایت از سیاست های کلی نظام و با همراهی تیم اقتصادی دولت ، نظر به عدم پاسخگوئی بانک مرکزی به مکاتبات ارسالی قبلی این شرکت به ناچار در راستای احقاق حقوق مشتریان گرامی ، شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه نموده و امیدواریم با اخذ نتیجه مثبت بتوانیم نسبت به ایفای تعهدات و جلب رضایت شما مشتریان گرامی اقدام نمائیم .

بدیهی است نتایج حاصله را متعاقباً به اطلاع مشتریان محترم خواهیم رساند .

 

 

 

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماشین 3 مي باشد.
چـــاپ