اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت موتور سیکلت کاوازاکی

قیمت کاوازاکی

نحوه نمایش

قیمت کاوازاکی نینجا 650

1396-1397
0 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا H2

2015
0 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا ZX-10R

2014-2017
0 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی فیوری 125

1395-1397
20 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی KLX 250

1395-1397
82 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی KX 250F

1395-1397
87 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا 250

1390-1397
93 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی استرلا 250

1395-1398
95 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا 300

1393-1394
97 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی KLX 450R

1395-1397
100 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا Z250

1396-1397
110 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی ورسیس X250

1395-1397
145 میلیون تومان

قیمت کاوازاکی نینجا 1000

1396-1397
230 میلیون تومان