اینجا هستید: صفحه اصلی مراکز خدمات خودروسایپا

مراکز و نمایندگی های خدمات خودرو سایپا

جستجو بر اساس :

کد عاملیت : 531

آدرس : خيابان فرجام - بعد از چهارراه وليعصر - پلاک 431

ساعات کاری : نيم سال اول: شنبه تا چهارشنبه صبح 12:30 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 18:00 _ 14:30/ پنجشنبه 13:00 _ 08:00
نيم سال دوم: شنبه تا چهارشنبه صبح 12:30 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:30 _ 14:30/ پنجشنبه 12:30 _ 08:00

تلفن : تلفن: 77221520 - 77452284 - 021
فكس: 77452960

کد عاملیت : 530

آدرس : خیابان دماوند - روبروي مجتمع ورزشي ايمان - پ 160

ساعات کاری : نيم سال اول: شنبه تا چهارشنبه صبح 12:00 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 18:00 _ 14:00/ پنجشنبه 13:00 _ 08:00
نيم سال دوم: شنبه تا چهارشنبه صبح 12:30 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:30 _ 14:00/ پنجشنبه 13:00 _ 08:00

تلفن : تلفن: 44515051 - 44516532 - 021
فكس: 44516533

کد عاملیت : 516

آدرس : جاده مخصوص كرج كيلومتر 7 - نبش ورودي تهرانسر پ 76

ساعات کاری : نیمسال اول/ شنبه تا چهارشنبه صبح 12:00 _ 08:00/ شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 13:00/ پنجشنبه 12:30 _ 08:80

تلفن : تلفن: 44515051 - 44516532 - 021
فكس: 44516533

کد عاملیت : 1166

آدرس : خيابان دماوند - بعدازچهارراه تهرانپارس

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: 77968401 - 77968402 - 021 فكس: 77346556

کد عاملیت : 107

آدرس : خ نظام آباد - نرسيده به سه راه عظيم پور - پلاک 189

ساعات کاری : نیمسال اول/ شنبه تا چهارشنبه صبح 13:00 _ 07:30/ شنبه تا چهارشنبه عصر 18:00 _ 14:30/ پنجشنبه 14:00 _ 07:30
نیمسال دوم/ شنبه تا چهارشنبه صبح 13:00 _ 07:30/ شنبه تا چهارشنبه عصر 18:00 _ 14:30/ پنجشنبه 14:00 _ 07:30

تلفن : تلفن: 77560642 - 77560643 - 021
فكس: 77543938

کد عاملیت : 111

آدرس : خ فدائيان اسلام - نبش خيابان بني هاشم - پ 282

ساعات کاری : نیمسال اول/ شنبه تا چهارشنبه صبح 13:00 _ 08:00/ شنبه تا چهارشنبه عصر 18:00 _ 14:00/ پنجشنبه 12:00 _ 08:00
نیمسال دوم/ شنبه تا چهارشنبه صبح 13:00 _ 08:00/ شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 14:00/ پنجشنبه 12:00 _ 08:00

تلفن : تلفن: 55079636 - 55079637 - 021
فكس: 55303128

کد عاملیت : 128

آدرس : خ شهيد نامجو- بالاتر از چهارراه معينيه - پ 386

ساعات کاری : نیم سال اول : شنبه تا چهارشنبه صبح 12:30 _ 06:45 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 13:30 / پنجشنبه 12:00 _ 06:45
نیم سال دوم : شنبه تا چهارشنبه صبح 12:00 _ 06:45 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 13:30 / پنجشنبه 12:00 _ 06:45

تلفن : تلفن: 77501329 - 77600602 - 021
فكس: 77606901

کد عاملیت : 110

آدرس : خ دماوند - بعد از تقاطع 30 متري نيروي هوايي - روبروي بانك رفاه كارگران شعبه پدر ثاني - پ 624

ساعات کاری : نیم سال اول : شنبه تا چهارشنبه صبح 17:00 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 08:00 / پنجشنبه 12:00 _ 08:00
نیم سال دوم : شنبه تا چهارشنبه صبح 17:00 _ 08:00 / شنبه تا چهارشنبه عصر 17:00 _ 08:00 / پنجشنبه 12:00 _ 08:00

تلفن : تلفن: 77411103 - 77433651 - 021
فكس: 77438327

کد عاملیت : 5864

آدرس : تهران، خيابان قزوين، جنب زيارتگاه امامزاده معصوم، روبروي قلعه مرغي يا بانك ملت شعبه بازار آلومينيوم

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: 55716575 - 55716353 - 021

کد عاملیت : 5791

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد خرازي، ضلع شمالي درياچه شهداي خليج فارس، ميدان ساحل، خيابان شهيد جوزاني، انتهاي خيابان مولوي

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: 46025540 - - 021 فكس: 46087835

کد عاملیت : 5787

آدرس : تهران خ كارگر جنوبي پايين تر از م حر روبروي تعاوني مصرف سپه پ 917

ساعات کاری : نیمسال اول: شنبه تا چهارشنبه صبح :13:30 _ 08:00 شنبه تا چهارشنبه عصر: 17:30 _ 15:00پنجشنبه : 13:30 _ 08:00
نیمسال دوم: شنبه تا چهارشنبه صبح :13:30 _ 08:00 شنبه تا چهارشنبه عصر: 17:30 _ 15:00 پنجشنبه : 13:30 _ 08:00

تلفن : تلفن: 66400089 - - 021

کد عاملیت : 5753

آدرس : سه راه افسريه ابتداي بلوار امام رضا مابين مجتمع تجاري خورشيد و اطمينان پلاك 1355

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: 33459050 - فكس: 33459050

کد عاملیت : 5777

آدرس : تهران، خيابان آزادي، نبش زنجان جنوبي، پلاك 534

ساعات کاری :

تلفن : 64020000- 021

کد عاملیت : 5766

آدرس : كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج خيابان دارو پخش شركت سايپا يدك

ساعات کاری :

تلفن : تلفن: 61611200 - 021

کد عاملیت : 5756

آدرس : كيلومتر 17 جاده خاوران روبروي پمپ بنزين صحرا

ساعات کاری : نيم سال اول: شنبه تا چهارشنبه صبح 13:30 _ 08:00 شنبه تا چهارشنبه عصر:17:00 _ 14:30 پنجشنبه:13:30 _ 08:00
نيم سال دوم:شنبه تا چهارشنبه صبح 13:30 _ 08:00 شنبه تا چهارشنبه عصر :17:00 _ 14:30پنجشنبه: 13:30 _ 08:00

تلفن :