اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی Delco

واژگان فنی | Delco

Delco

دلکو , یکی از قطعات سیستم برقی که جریان برق با ولتاژ بالا را به صورت تنظیم شده به شمعها میفرستد