اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی Radiator

واژگان فنی | Radiator

Radiator

در اتومبیلهایی که سیستم خنک کننده آنها توسط آب کار میکند آب گرم شده از داخل رادیاتور عبور میکند و توسط FAN خنک شده و دوباره به موتور باز میگردد.