اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی XDrive

واژگان فنی | XDrive

XDrive

زمانی که یکی از خودروهای ب‌ام‌و جزو خانواده xDrive است بدین معناست که نیروی تولیدی توسط پیشرانه به هر چهار چرخ منتقل می‌شود