اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی spoiler

واژگان فنی | spoiler

spoiler

در بعضی اتومبیلها در جلو و زیر سپر و در بعضی در عقب و روی صندوق نصب میشود. این قطعه باعث بهبود آیرودینامیک خودرو میشود.