اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو کیا

قیمت کیا

نحوه نمایش

قیمت کیا سراتو

2007-2009
170 میلیون تومان

قیمت کیا پیکانتو

2016-2017
200 میلیون تومان

قیمت کیا اپتیما

2010
220 میلیون تومان

قیمت کیا پیکانتو

2012-2015
232 میلیون تومان

قیمت کیا کارنز

2008-2009
248 میلیون تومان

قیمت کیا ریو

2015-2017
250 میلیون تومان

قیمت کیا سراتو

2010-2013
263 میلیون تومان

قیمت کیا کارنیوال

2008-2009
263 میلیون تومان

قیمت کیا اپیروس

2008-2009
270 میلیون تومان

قیمت کیا سراتو کوپه

2010-2013
280 میلیون تومان

قیمت کیا اسپورتیج

2008-2010
280 میلیون تومان

قیمت کیا ریو سدان

2015-2016
310 میلیون تومان

قیمت کیا سورنتو

2008-2009
356 میلیون تومان

قیمت کیا سول

2012-2013
372 میلیون تومان

قیمت کیا سراتو

2014-2016
387 میلیون تومان

قیمت کیا سراتو کوپه

2014-2016
434 میلیون تومان

قیمت کیا اپتیما

2012-2015
450 میلیون تومان

قیمت کیا سراتو

2017
495 میلیون تومان

قیمت کیا کادنزا

2012-2013
496 میلیون تومان

قیمت کیا کارنز

2016-2017
542 میلیون تومان

قیمت کیا موهاوی

2009-2013
573 میلیون تومان

قیمت کیا اسپورتیج

2012-2016
620 میلیون تومان

قیمت کیا سورنتو

2012-2013
620 میلیون تومان

قیمت کیا اپتیما Jf

2016-2017
695 میلیون تومان

قیمت کیا اسپورتیج

2018
800 میلیون تومان

قیمت کیا اپتیما هیبرید

2018
850 میلیون تومان

قیمت کیا سورنتو

2016-2017
920 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات کیا

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  کیا اپتیما 2017 695,000,000 0
  کیا اسپورتیج 2017 695,000,000 0
  کیا سراتو 2017 435,000,000 0
  کیا سراتو 2018 495,000,000 0
  کیا سورنتو 2017 920,000,000 0
  کیا سورنتو 2018 0 0