اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو مزدا

قیمت مزدا

نحوه نمایش

قیمت مزدا 323

1380-1386
93 میلیون تومان

قیمت مزدا 3

1386-1389
150 میلیون تومان

قیمت مزدا 2

1390-1393
150 میلیون تومان

قیمت مزدا 3 جدید

1389-1397
445 میلیون تومان

قیمت گروه بهمن

نام خودرو بازار (تومان)
  بسترن B30 225,000,000
  مزدا3 445,000,000
  هاوال H2 334,000,000
  وانت کاپرا 280,000,000
  وانت کارا - تک کابین 87,500,000
  وانت کارا - دو کابین 100,000,000
هاوال H9 1,000,000,000