اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو مینی

قیمت مینی

نحوه نمایش

قیمت مینی کلابمن

2018
1130 میلیون تومان

قیمت مینی کوپر S

2018
1450 میلیون تومان

قیمت مینی کانتری من

2018
1538 میلیون تومان

قیمت مینی

نام خودرو بازار (تومان)
  مینی کانتریمن S 1,538,000,000
  مینی کلابمن S 1,130,000,000
  مینی کوپر S 1,450,000,000