اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو اوپل

قیمت اوپل

نحوه نمایش

قیمت اوپل کورسا

2013-2014
250 میلیون تومان

قیمت اوپل اوپل موکا

2017
312 میلیون تومان

قیمت اوپل آسترا

2013-2014
350 میلیون تومان

قیمت اوپل آسترا هاچ بک

2013-2014
500 میلیون تومان