اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو سانگ یانگ

قیمت سانگ یانگ

نحوه نمایش

قیمت سانگ یانگ اکتیون اسپورت

2015-2016
130 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ چیرمن

2004-2007
150 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کوراندو

2007
200 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ اکتیون

2009-2013
250 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کایرون

2010-2012
312 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کوراندو

2015
312 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ تیوولی

2016-2018
330 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ اکتیون

2014-2015
350 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون

2012
425 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون W

2013-2014
562 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون G4

2018
750 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات سانگ یانگ

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  رکستون G4 مدل 2018 0 0
  سانگ‌یانگ تیولی 2017 340,000,000 0
  سانگ‌یانگ تیولی 2018 360,000,000 0
  سانگ‌یانگ کوراندو 2018 450,000,000 0