اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

CERATO

مشخصات و قیمت خودرو

3300 میلیون تومان

کیا سراتو 2017

1580 میلیون تومان

کیا سراتو کوپه 2014-2016

1630 میلیون تومان

کیا سراتو 2014-2016

1080 میلیون تومان

کیا سراتو کوپه 2010-2013

1140 میلیون تومان

کیا سراتو 2010-2013

700 میلیون تومان

کیا سراتو 2007-2009