اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

KIA

مشخصات و قیمت خودرو

3300 میلیون تومان

کیا سراتو 2017

542 میلیون تومان

کیا کارنز 2016-2017

310 میلیون تومان

کیا ریو سدان 2015-2016

1580 میلیون تومان

کیا سراتو کوپه 2014-2016

0 میلیون تومان

کیا سورنتو 2016-2017

263 میلیون تومان

کیا کارنیوال 2008-2009

248 میلیون تومان

کیا کارنز 2008-2009

520 میلیون تومان

کیا موهاوی 2009-2013

620 میلیون تومان

کیا سورنتو 2012-2013

350 میلیون تومان

کیا سورنتو 2008-2009

1850 میلیون تومان

کیا اسپورتیج 2011-2016

990 میلیون تومان

کیا اسپورتیج 2008-2010

372 میلیون تومان

کیا سول 2012-2013

0 میلیون تومان

کیا کادنزا 2012-2013

270 میلیون تومان

کیا اپیروس 2008-2009

0 میلیون تومان

کیا اپتیما 2012-2015

220 میلیون تومان

کیا اپتیما 2010

1630 میلیون تومان

کیا سراتو 2014-2016

1140 میلیون تومان

کیا سراتو 2010-2013

700 میلیون تومان

کیا سراتو 2007-2009

745 میلیون تومان

کیا پیکانتو 2012-2015