اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

TOYOTA YARIS

مشخصات و قیمت خودرو

387 میلیون تومان

تویوتا یاریس هاچ بک 2016

341 میلیون تومان

تویوتا یاریس سدان 2014-2015

232 میلیون تومان

تویوتا یاریس سدان 2008-2011

294 میلیون تومان

تویوتا یاریس 2012-2013

170 میلیون تومان

تویوتا یاریس 2008-2011