اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی 4WD

واژگان فنی | 4WD

4WD

Four wheel drive سیستم انتقال قدرت به 4 چرخ