اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی AWD

واژگان فنی | AWD

AWD

All Wheel Drive نام مخفف اتومبیلهای چهار چرخ محرک ( 4 چرخ محرک به صورت دائم و در تمام سرعتها)