اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی EDC

واژگان فنی | EDC

EDC

Electronic Diesel Control

سیستم کنترل موتورهای دیزل انژکتوری.