اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی EPS

واژگان فنی | EPS

EPS

Elektro Power Steering

سیستم فرمان هیدرولیک با موتور الکتریکی.