اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی GT

واژگان فنی | GT

GT

مخفف لغات ایتالیایی Gran Turismo (تور بزرگ) میباشد.در اصل این اصطلاح برای اتومبیلهای سدان با خصوصیات اسپورتی بکار میرود