اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی HDC

واژگان فنی | HDC

HDC

 

Hill Descent Control

کنترل حرکت در سرازیری 

در پائین آمدن از سرازیری ها سرعت را ثابت میکند و بدین ترتیب بدون احتیاج به ترمز میتوان سرازیری های طولانی را طی کرد