اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی LED

واژگان فنی | LED

LED

Ligtht Emitting Diode

دیودی که با دریافت جریان برق نور میدهد.امروزه در در چراغهای خطر و ترمز استفاده می شود زیرا LED اتوموبیل های مدرن سریعتر از چراغهای معمولی روشن میشود