اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی SUV

واژگان فنی | SUV

SUV

SPORT Utility Vehicle

این اتومبیلها خصوصیات اتومبیلهای استیشن و ون را دارند و معمولا 4WD هستند که برای مسیرهای غیر از جاده و نا همواریهای معمولی نیز مناسب هستند در عین حال که در جاده تفاوتی زیادی با یک اتومبیل معمولی ندارند