اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو بورگوارد

قیمت بورگوارد

نحوه نمایش

قیمت بورگوارد BX5

2018
620 میلیون تومان

قیمت بورگوارد BX7

2018
850 میلیون تومان

قیمت بورگوارد

نام خودرو بازار (تومان)
  بورگوارد BX5 620,000,000
  بورگوارد BX7 850,000,000