اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو بورگوارد

قیمت بورگوارد

نحوه نمایش

قیمت بورگوارد BX5

2018
450 میلیون تومان

قیمت بورگوارد BX7

2018
821 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات بورگوارد

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  بورگوارد BX5 700,000,000 450,000,000
  بورگوارد BX7 850,000,000 0