اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو لکسوس

قیمت لکسوس

نحوه نمایش

قیمت لکسوس IS

2009-2013
558 میلیون تومان

قیمت لکسوس CT200

2012-2016
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 350

2008-2011
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2008
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس SC430

2009
620 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 250

2013-2015
800 میلیون تومان

قیمت لکسوس IS 250

2014-2015
883 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2007-2009
930 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX300

2015-2016
1220 میلیون تومان

قیمت لکسوس LS

2008-2011
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2014-2015
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES350

2013
1240 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX200

2015-2017
1350 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2010-2013
1395 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX200 T

2017-2018
2100 میلیون تومان

قیمت لکسوس LX570

2012-2013
3100 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات لکسوس

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  لکسوس NX200 T هفت کلید 1,300,000,000 0
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 1,350,000,000 0
  لکسوس NX300 H شش کلید 2017 1,200,000,000 0
  لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 1,220,000,000 0
  لکسوس RX200T . فول 2017 2,100,000,000 0