اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو لکسوس

قیمت لکسوس

نحوه نمایش

قیمت لکسوس IS

2009-2013
450 میلیون تومان

قیمت لکسوس CT200

2012-2016
500 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 350

2008-2011
500 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2008
500 میلیون تومان

قیمت لکسوس SC430

2009
500 میلیون تومان

قیمت لکسوس IS 250

2014-2015
712 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2007-2009
750 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES 250

2013-2015
775 میلیون تومان

قیمت لکسوس LS

2008-2011
1000 میلیون تومان

قیمت لکسوس GS

2014-2015
1000 میلیون تومان

قیمت لکسوس ES350

2013
1000 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX350

2010-2013
1125 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX300

2015-2016
1250 میلیون تومان

قیمت لکسوس NX200

2015-2017
1250 میلیون تومان

قیمت لکسوس RX200 T

2017-2018
1875 میلیون تومان

قیمت لکسوس LX570

2012-2013
2500 میلیون تومان

قیمت و جدول فروش محصولات لکسوس

نام خودرو بازار (تومان) کارخانه (تومان)
  لکسوس NX200 T هفت کلید 1,280,000,000 0
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 1,300,000,000 0
  لکسوس NX300 H شش کلید 2017 1,270,000,000 0
  لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 1,300,000,000 0
  لکسوس RX200T . فول 2017 1,700,000,000 0